โครงการธัญบุรีโมเดล
นิคมฯ/ศูนย์พัฒนาชาวเขา

สถานคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี

ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดเพชรบูรณ์

สถานคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดอุทัยธานี

สถานคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

สถานคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

สถานคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

สถานคนไร้ที่พึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

สถานคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงราย

โครงการธัญบุรีโมเดล

นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์