พม. ลงช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

post-image
          #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด
          ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้ประสบปัญหาฯ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่เคยโพสขอรับการบริจาคเงินและสิ่งของผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 นั้น โดยได้แนะนำสิทธิสวัสดิการ ดังนี้
1. แนะนำหลักสูตรการอบรมเพื่อการประกอบอาชีพของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
2. แนะนำสิทธิในการจ้างงานตามมาตรา 33
3. แนะนำการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
4. แนะนำสิทธิในการเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ