ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมด้วยระบบเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่า (BCG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่)