21 ก.พ. 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ new

21 ก.พ. 2567

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เรื่องการพ้นสภาพและสืบหาทายาทผู้ใช้บริการกรณีเสียชีวิตหรือหลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน new

09 ก.พ. 2567

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน

09 ก.พ. 2567

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
08 ก.พ. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

11 ม.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเลขานุการกรม (เพิ่มเติม)

11 ม.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเลขานุการกรม

3 ม.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

บุคคลทั่วไป

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img

เจ้าหน้าที่

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img