11 เม.ย. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๖๗ new

9 เม.ย. 2567

การประกาศนโยบาย No Gift Policy และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา new

4 เม.ย. 2567

คู่มือ การรับรององค์กรภาคประชาชน เป็น องค์กรสวัสดิการชุมชน

4 เม.ย. 2567

คู่มือการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์

4 เม.ย. 2567

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
9 เม.ย. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

25 มี.ค. 2567

ตารางบัญชีข้าราชการที่เรียกบรรจุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

11 ม.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเลขานุการกรม (เพิ่มเติม)

11 ม.ค. 2567

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักงานเลขานุการกรม

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

บุคคลทั่วไป

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img

เจ้าหน้าที่

team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img
team-img