อดีตเศรษฐีนีติดเตียง ถูกญาติหลอกโอนที่ดินเกลี้ยง ซ้ำปล่อยเป็นคนไร้บ้าน

post-image

ทีม พม.หนึ่งเดียว จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่าย ผู้นำชุมชน และเพจเป็นหนึ่ง ร่วมประชุมวางแผนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา จากกรณี “อดีตเศรษฐีนีติดเตียง ถูกญาติ หลอกโอนกว่า 10 ล้านบาท ซ้ำปล่อยเป็นคนไร้บ้าน”
จากการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาชื่อ นางสาว A (นามสมมติ) ทราบว่า ได้ยกที่ดินทั้งหมด 6 แปลงให้กับหลาน ต่อมามีหลานอีกคน อาศัยอยู่ที่ จ.กระบี่ มาเกลี้ยกล่อมให้เอาที่ดินคืน โดยร้องขอต่อศาล ศาลพิจารณาให้หลานคืนที่ดินให้นางสาว A ทั้งหมด แต่มีคำสั่งศาลให้มอบให้หลาน 1 แปลง 14 ไร่
ต่อมา นางสาว A ยกที่ดินทั้งหมดให้กับเป็นหลานที่อยู่จ.กระบี่ ทั้งหมด เนื่องจากไว้วางใจว่าจะเลี้ยงดูตนเอง ภายหลังเลี้ยงดูได้ 2 เดือน ขาดการติดต่อ ไม่ส่งเสียเลี้ยงดู จึงมาอาศัยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเกี่ยวพันเป็นหลาน เบื้องต้นสามารถสรุปการให้ความช่วยเหลือดังนี้
1. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพภายในสถานสงเคราะห์ฯ กรณีไม่มีผู้ดูแล พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด พร้อมการเสริมพลังกายพลังใจพร้อมภาคีเครือข่ายร่วมกันดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุรายดังกล่าวสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่อไปได้
2. พมจ.นครศรีฯ พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท
3. ปลัดอำเภอ จะทำการนัดหมายทั้ง2ฝ่าย เพื่อทำการไกล่เกลี่ย พร้อมคืนที่ดินคืนให้กับนส.นง ซึ่งเบื้องต้นได้ยอมรับข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. ยุติธรรมจังหวัด ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย