พม. ลงช่วยชายเร่ร่อนนอนศาลาข้างทาง @อรัญประเทศ

post-image
พม. ลงช่วยชายเร่ร่อนนอนศาลาข้างทาง @อรัญประเทศ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งว่าพบชายเร่ร่อนอาศัยศาลาสาธารณะในพื้นที่ในการอยู่อาศัย ณ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ศูนย์คุ้มครองฯ ได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนโดยมอบถุงยังชีพ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเหมาะสมต่อไป
#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง #สระแก้ว #คนเร่ร่อน #ช่วยเหลือ #คุ้มครอง