พม. จับมือเครือข่าย ลงช่วยผู้ประสบปัญหายากไร้ในชุมชน

post-image
พม. จับมือเครือข่าย ลงช่วยผู้ประสบปัญหายากไร้ในชุมชน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสภาวะยากลำบากในการครองชีพในชุมชนตำบลบางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ จะบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการประชุมวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ต่อไป
#พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง #สิงห์บุรี #ช่วยเหลือ #ผู้ประสบปัญหา #ยากไร้