ติดอาวุธ อพม. พร้อมลุยงานเพื่อสังคม

post-image
          #พม. #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง
          ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจและการทำงานด้านการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคมในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ อพม. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 108 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ ช่องทางร้องทุกข์ปัญหาและเหตุความรุนแรงทางสังคม ผ่านระบบไลน์ OA "ESS Help Me" (ปักหมุด หยุดเหตุ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประสานตำรวจและทีมสหวิชาชีพของกระทรวง พม. เข้าช่วยเหลือเหยื่อได้ทันที