บ้าน ส.ชาย รับมอบ “กระป๋องอะลูมิเนียม” จาก BG เตรียมนำไปฝึกอาชีพแก่ผู้ใช้บริการ

post-image
#พม. #สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี #ปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี รับมอบสิ่งของบริจาค จากบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG นำโดยส่งมอบกระป๋องอะลูมิเนียมสะอาดเนื่องมาจากโครงการ “กระป๋องเพื่อการเรียนรู้” ที่ได้มีการลงพื้นที่รับบริจาคกระป๋องอะลูมิเนียมสะอาดกับทุกบริษัทในเครือบางกอกกล๊าสตลอดทั้งเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ยอดรับบริจาคมากถึง 19,000 กระป๋อง เพื่อนำมาให้สถานคุ้มครองฯ นำไปใช้เสริมสร้างทักษะและฝึกสมาธิแก่ผู้ใช้บริการ ตลอดจนสามารถต่อยอดพัฒนาอาชีพสู่การสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณ บริษัท บางกอกกล๊าส ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมโครงการดี ๆ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ พร้อมสร้างโอกาสในการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่กลุ่มเปราะบางในสังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มคนด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป