ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

ประกาศสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ติดตามหาทายาทผู้ใช้บริการและติดตามผู้ใช้บริการที่หลบหนีให้มารับทรัพย์สินคืน ผู้ใช้บริการเสียชีวิต จำนวน 9 คน หลบหนี จำนวน 22 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน