ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง วิธีการ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

พร้อมลิงค์ระบบกลางทางกฏหมายและคลิปวีดีโอประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติ

https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mjc4NURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=