กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังเวทีสาธารณะ พินัยกรรมจนข้ามรุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

post-image
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมและรับฟังเวทีสาธารณะ พินัยกรรมจนข้ามรุ่น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป