ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน...โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาเหล็กหรือไฟเบอร์กลาส โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร