ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ :ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร