ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)