ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร