ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือการใช้ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการซีเอสอาร์ของภาคธุรกิจที่มีส่่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง