ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการส่งเสริมองค์กรสู่องค์กรมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง