ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง