ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดโคมไฟสาธารณะเสาแรงสูง และย้ายเลื่อนมิเตอร์บ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคา จ้างเหมาเปลี่ยนหลอดโคมไฟสาธารณะเสาแรงสูง และย้ายเลื่อนมิเตอร์บ้านพักเจ้าหน้าที ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง