ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-X315NV จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอนราคา โครงการจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-X315NV จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก)