ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก)