เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่รอน คนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่รอน คนไร้ที่พึ่ง (บ้านน้อยในนิคม) ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก)