ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ