ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก