ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) และน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก)

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) และน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครนายก)